• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Duy sơn
Email:
sonvuong593@gmail.com
Ngày gửi:
14/04/2020
Lĩnh vực:
BHXH tự nguyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi: Muốn tra cứu quá trình đóng BHXH mà hồ sơ chưa đăng ký số điên thoại để nhận mã OTP thì đăng ký thế nào? Cho mình số điện thoại liên hệ. Xin cám ơn.

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh Hải Dương
Ngày trả lời:
14/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Bạn làm mẫu bổ sung thông tin TK1-TS gửi cơ quan BHXH thông qua đơn vị sử dụng lao động hoặc Đại lý thu BHXH Tự nguyện

- Bạn liên hệ số điện thoại: 02203848947 (Máy lẻ từ 601 - 612).

Xin trân trọng cảm ơn