Đẩy mạnh chi trả tiền hỗ trợ cho những NLĐ không có giao kết HĐLĐ

02/06/2020 03:39 PM


Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, trên cơ sở báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra của các đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, về cơ bản, các địa phương đã tiến hành rà soát các đối tượng và chi trả cho các đối tượng đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết HĐLĐ, NLĐ trong DN hiện nay vẫn còn khá chậm. Nhiều DN phản ánh các cấp, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện; vẫn xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

Để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ NLĐ không có giao kết HĐLĐ, NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Tăng cường xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Xây dựng CSDL về các đối tượng hỗ trợ, cập nhật thông tin báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Tiếp tục báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc có liên quan tới phạm vi quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị để có hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

VT