Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

14/08/2020 04:28 PM


Hằng năm, bên cạnh việc thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn đạt kết quả cao với chỉ tiêu công tác đều vượt kế hoạch so với năm trước, việc thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm mọi quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnhHải Dương cũng luôn chú trọng phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương trongthực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”

           

(Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh)

          Để đạt được hiệu quả cao trong công tác phối hợp, BHXH tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp số 1427/QCPH-CAT-BHXH, ngày 20/10/2017 trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luậtbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.Trên cơ sở đó 02 đơn vị đã luôn duy trì thực hiện Quy chế phối hợp, kiểm tra, phát hiện và xử lý, ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT góp phần bảo đảm ANTT tại cơ quan và địa phương.

          Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Năm 2020, bộ phận chuyên môn thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh thực hiện công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy phục vụ Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy định.

          BHXH tỉnh thực hiện gắn các nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan và các phong trào khác của đoàn thể, địa phương; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, ký cam kết giao ước thi đua, thi tìm hiểu pháp luật,phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan cũng như địa phương.

          Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các nội quy, quy chế về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan duy trì hoạt động 24/24h bảo vệ khuôn viên trụ sở, giữ gìn an ninh, trật tự và nhất là bảo vệ tài sản cơ quan.Thường xuyên phối hợp chỉ đạo tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các buổi nói chuyện thời sự, tập huấn về công tác bảo hiểm xã hội và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”.Do đó tình hình an ninh, trật tự tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn ổn định góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

           Để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo nhằm trục lợi từ bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương kêu gọi người dân và người tham gia BHXH, BHYT kịp thời trao đổi, tố giác tới lực lượng Công an sở tại hoặc qua đường dây nóng 02203.848.944 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất.

Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an tỉnh