Hải Dương - Triển khai thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2020 - 2021

25/08/2020 03:42 PM


Nhằm triển khai thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt hiệu quả cao nhất, ngày 17/8/2020 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND triển khai thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2020 - 2021 trên địa bàn.

Theo đó tất cả các học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, THPT, THCS và Tiểu học trên địa bàn thành phố là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT theo Quyết định của cấp có thẩm quyền đã phê duyệt năm 2020, không thu phí theo trường học.

Phương thức đóng, mức đóng và thời gian thực hiện thể hiện chi tiết theo Kế hoạch đính kèm!

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng