KHO SỐ SERI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ

21/12/2017 05:03 PM


KHO SỐ SERI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ

STT

Ngày cấp

Đơn vị nhận

Nội dung

Số lượng (Quyển)

Từ số

Đến số

Số tờ

1

31/12/2016

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

Cấp mới

50

00000001

00005000

5000

2

31/12/2016

Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh HG

Cấp mới

9

00005001

00005900

900

3

31/12/2016

Viện 7

Cấp mới

1

00005901

00006000

100

4

31/12/2016

Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ

Cấp mới

1

00006001

00006100

100

5

31/12/2016

Phòng khám đa khoa

Cấp mới

7

00006101

00006800

700

6

31/12/2016

Bệnh viện mắt

Cấp mới

1

00006801

00006900

100

7

31/12/2016

Bệnh viện phục hồi chức năng

Cấp mới

2

00006901

00007100

200

8

31/12/2016

Bệnh viện lao & bệnh phổi

Cấp mới

8

00007101

00007900

800

9

31/12/2016

Trung tâm phòng chống AIDS

Cấp mới

1

00007901

00008000

100

10

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội thành phố HG

Cấp mới

8

00008001

00008800

800

11

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Giàng

Cấp mới

33

00008801

00012100

3300

12

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Giang

Cấp mới

33

00012101

00015400

3300

13

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miện

Cấp mới

23

00015401

00017700

2300

14

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Giang

Cấp mới

35

00017701

00021200

3500

15

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc

Cấp mới

31

00021201

00024300

3100

16

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách

Cấp mới

22

00024301

00026500

2200

17

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà

Cấp mới

23

00026501

00028800

2300

18

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành

Cấp mới

28

00028801

00031600

2800

19

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội huyện Kinh Môn

Cấp mới

29

00031601

00034500

2900

20

31/12/2016

Bảo hiểm xã hội TX Chí Linh

Cấp mới

25

00034501

00037000

2500

Tổng cộng

 

370

 

 

37000

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

BHXH Hải Dương

Thống kê truy cập:141918
Số người trực tuyến: 138