Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

03/06/2018 05:28 PM


 

STT

Mã cơ sở y tế

Tên cơ sở y tế

Chữ ký bác sỹ

1

30001

Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương

File đính kèm

2

30002

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang

File đính kèm

3

30003

Bệnh viện đa khoa TX Chí Linh

File đính kèm

4

30004

Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách

 File đính kèm

5

30005

Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn

File đính kèm

6

30006

Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang

 File đính kèm

7

30007

Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ

 File đính kèm

8

30008

Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc

 File đính kèm

9

30009

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà

 File đính kèm

10

30010

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành

 File đính kèm

11

30011

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện

 File đính kèm

12

30012

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng

 File đính kèm

13

30013

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

 File đính kèm

14

30014

Bệnh viện quân y 7

 File đính kèm

15

30015

Bệnh viện trường Đại học KTYT Hải Dương

 File đính kèm

16

30016

Ban Bảo vệ CSSK cán bộ

 

17

30281

Bệnh viện đa khoa Nhị Chiểu

 File đính kèm

18

30298

Bệnh viện YHCT Hải Dương

 File đính kèm

19

30299

Bệnh viện Phổi Hải Dương

 File đính kèm

20

30300

Bệnh viên tâm thần Hải Dương

 File đính kèm

21

30301

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

File đính kèm
File đính kèm

22

30302

Bệnh viện mắt và da liễu HD

 File đính kèm

23

30307

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

File đính kèm
File đính kèm

24

30330

Bệnh viện Nhi Hải Dương

 File đính kèm

25

30335

Bệnh viện Phụ sản hải Dương

 File đính kèm

26

30282

Trạm y tế cty CP Giày Hải Dương

 File đính kèm

27

30283

Trạm y tế cty TNHH FORD Việt Nam

 File đính kèm

28

30289

Trạm y tế CT TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

 File đính kèm

29

30290

Trạm y tế CTY cổ phần Trúc Thôn

 File đính kèm

30

30305

Trạm y tế cty TNHH Sumidenso VN

 File đính kèm

31

30306

Trạm y tế cty TNHH may Tinh Lợi

 File đính kèm

32

30323

Trạm y tế cty xi măng Phúc Sơn

 File đính kèm

33

30324

Trạm y tế cty TNHH HA HAE Việt Nam

 File đính kèm

34

30325

Trạm y tế cty TNHH Uniden Việt Nam

 File đính kèm

35

30326

Trạm y tế cty TNHH CN Brother Việt Nam

 File đính kèm

36

30327

Trạm y tế cty TNHH may mặc Makalot VN

 File đính kèm

37

30328

Trạm y tế cty TNHH Shints BVT

 File đính kèm

38

30329

Trạm y tế cty TNHH Laurenltol Diamonds VN

 File đính kèm

39

30331

Trạm y tế cty CP Venture international VN

 File đính kèm

40

30333

Trạm y tế cty TNHH Mascot Việt Nam

 File đính kèm

41

30336

Trạm y tế cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 File đính kèm

42

30346

Trạm y tế công ty cố phần xây dựng chịu lửa Burwitz

 File đính kèm

43

30332

Phòng khám đa khoa tư nhân Hồng Châu

 File đính kèm

44

30334

Phòng khám đa khoa tư nhân An Bình

 File đính kèm

45

30337

Phòng khám đa khoa Đức Minh

 

46

30339

P khám ĐK Thanh Bình - CTCP Đại đồng đường

 File đính kèm

47

30340

Phòng khám đa khoa Bảo An

 File đính kèm

48

30342

Phòng khám Y cao Thanh Hà

 File đính kèm

49

30343

Phòng khám đa khoa Hải Dương-Thanh Miện

 File đính kèm

50

30344

Phòng khám T.T nuôi dưỡng tâm thần NCC và xã hội Hải Dương

 File đính kèm

51

30345

Phòng khám đa khoa Quang Vĩnh thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh Vĩnh Linh

 File đính kèm

52

30347

Phòng khám đa khoa quốc tế Hải Dương - Công ty cổ phần Phúc An Hải Dương

 File đính kèm

53

30348

Phòng khám đa khoa Đức Thành Long - Thuộc Công ty cổ phần Đông dược Thuận Thiên Đường

 File đính kèm

54

30349

Phòng khám đa khoa Thành Đông I

 File đính kèm

55

30303

Phòng khám Hà Đông

File đính kèm

56

30304

Phòng khám đa khoa Tập Hà

File đính kèm

57

 

Trung tâm Chăm sóc Sức Khỏa Sinh Sản

 File đính kèm

58

 

Trung tâm Y tế Cẩm Giàng

 File đính kèm

59

 

Trung tâm Y tế Kim Thành

 File đính kèm

60

 

Trung tâm Y tế Nam Sách

 File đính kèm

61

 

Trung tâm Y tế Ninh Giang

 File đính kèm

62

 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ

 File đính kèm

63

 

Trạm Y tế các xác Kim Thành

 File đính kèm

63

 

Phòng khám đa khoa Tuấn Tài

 File đính kèm

63

 

Phòng khám đa khoa Đức Tín Cẩm Giàng

 File đính kèm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN

BHXH Hải Dương

Thống kê truy cập:1
Số người trực tuyến: 1